Stamcell terapi

MEDICINSKA BEHANDLINGAR

Stamcell terapi

(Här skirver du lite om behandlingen)

Stamcell behandlingar

Det sker stora forskningar inomområdet stamceller och regenerativ medicin. Det är ett område som har fått mycket uppmärksamhet på senare år tack vare flera vetenskapliga genombrott och de stora kliniska förhoppningar som knyts till stamceller. Idag använder man med säkerhet stamcell inom många områden medan forskningar fortsätter i större utstickningar. Man använder stamcell inom olika område inom vården i Turkiet det finns stor kontroll och strikta regler. Man får använda endast personens egna stamceller för hans behandlingar i den mån det går i vanlig förekommande behandlingar inom Hud och Ortopedi. I bland  får man söka tillstånd för vissa seriösa behandlingar.

– Antalet patienter som behöver stamceller över hela världen är ganska höga. Å andra sidan är friska stamceller, som är nödvändiga för dessa patienter, mindre benägna att matcha patientens vävnad. När allt detta övervägs är det enda sättet att öka denna möjlighet genom att skapa en pool där alla benmärgsbankar i världen delar uppgifterna om miljontals givares vävnadsanalys. För närvarande görs benmärgsscreening för patienter i en international pool. i Turkiet Av detta skäl delas databasen information med poolen där alla benmärgsbankdata delas.

Det finns Stamcellsinstitutets som vars främsta mål är att genom Ankara University med en trovärdig, vetenskaplig identitet tillhandahålla ett vägledande och jämviktselement när det gäller forskning och tillämpning av behandlingar med stamceller “som har sociala, emotionella, etiska och politiska reflektioner.

De stamcellbehandlingar som vi förmedlar är beprövade och har visat resultat med kliniska försök under lång tid. Att de har godkännande av en oberoende kommitté (KDK) och Etik granskningskommitté (EDK).Samt livsmedels- och drogadministrationen (FDA) och europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Vi jobbar med Stamcell terapi inom HUD och ORTOPEDI.

Hur fungerar stamcellerna?

Den lämpligaste platsen att ta stamceller är benmärg och fett i buken. I varje fall används patientens egna vävnader. Som Fettvävnaden i patientens buk. Från stamcellerna som tas från de oljiga områdena tas friska celler som är lämpliga för fog- och bindväv. Dessa appliceras på lämpliga leder, bindväv och ligament .

Behandlingen är inte  skadligt eftersom man använder patientens egen  material och det inte finns någon medicin i den. Det är enkel att applicera eftersom det inte appliceras  i narkos och inte behövs snitt. Behandlingen kan utföras under lämpliga förhållanden  på ett hälsosamt sätt poliklinisk.

Hur tillämpas stamceller?

Stamceller administreras på två sätt efter att de erhållits genom odling eller centrifugering. En av dessa är direkt injektion i leden. I denna teknik förväntas stamcellerna nå det skadade området efter införandet. I den andra metoden öppnas ledet efter att stamcellerna har placerats på de täckformade bärarna, som kallas matris, och matrisen som innehåller stamcellerna placeras i det skadade området och fixeras med olika lim. Dessa matriser kan tillverkas av syntetiskt kollagen och kan tillverkas av syntetiska polymerer och deras gemensamma egenskaper har gått vilse i kroppen i flera år. Tillväxtfaktorer och kemiska medel såsom PRP (blodplättrika plasma) hyaluronsyra kan tillsättas för att öka effektiviteten hos stamceller. När lämpliga celler placeras på matrisen syftar den till att omvandlas till broskceller och bilda en reparationsvävnad i det skadade området.

Stamceller förändrar inte individens genetiska struktur och anses inte som genterapi.

Stamcell vid hud Föryngring

Stamcell behandling av Artros

Stamcell vid behandling av svårläkta sår,Diabetes sår

Stamcellterapi är en av de viktigaste innovationerna som tagits till den medicinska världen genom att snabbt utveckla tekniken. Stamceller används i terapier som celler som kan transformeras till specifika vävnadsceller. Tidigare kan stamceller endast erhållas från benmärg. Andelen i fettvävnaden är mycket mer än benmärgen. Stamcellerna injiceras i det önskade området med mycket specifika metoder. Fyllning med stamcellsberikad fettvävnad är självhäftande och kan proliferera som den kan föröka sig. Stamcellens kan genom återbildning, ersättning av nya celler

fylla bristerna. Muskelceller i muskelcellerna förnyas. Fettcellerna från stamcellerna i det övre skiktet ersätts av fettvävnad och de som kommer in i huden förnyar huden. Tack vare den utvecklande medicintekniken erhålls mycket positiva resultat i stamcellsterapi.

Stamcellbehandling revolutionerande metod för hudföryngring ,akne och ärrbehandling

Stamcells behandling för ansiktet är inte en ansiktslyftningsmetod. Ansiktslyft operationer är kirurgiska ingrepp som utförs i en sjukhusmiljö. Stamcells terapi är en behandling som kan tillämpas i en klinisk miljö. Stamcell behandling i ansiktet är faktiskt en investering som görs för huden på lång sikt. Resultaten av behandling börjar ses omedelbart och förnyelsen fortsätter under hela livet i motsatsen till PRP.

I motsatsen till fettvävnad som injiceras direkt och där de flesta vävnader dör är Stamceller mer dynamiska celler som normala celler och de anpassar sig lätt till var de placeras och hjälper till att föryngra detta område. Därför är stamcells tillämpningar kända för att vara en mer effektiv och långvarig behandlingsmetod.

Stamceller är en behandlingsmetod som kan rekommenderas för alla åldrar, eftersom de tas från personen och appliceras på sig själv. Därför finns det ingen nedre eller övre åldersgräns förutsatt att personen är berättigad till stamcells terapi. Huruvida behandlingen är lämplig för personen bestäms efter yttrande från en specialistläkare.

Effekten av de injicerade stamcellerna är permanent för livet. Vid oljeinjektion med rätt teknik är minst 50% av mängden fett permanent.

Stamcell behandlingar har inga biverkningar. Eftersom det är ett autologt förfarande och det finns ingen risk för allergier.

Efter applicering av stamceller på hud med akne ärr observeras en signifikant förbättring av djupa ärr och förbättring av hudens struktur.

I stamcells terapi ersätts förlusten av vävnader. Av denna anledning är stamcells terapi applicerad på ansiktet ett alternativ till fyllnings förfarandet. Dess fördel är att den är permanent under en livstid. Eftersom denna applikation inte har muskelavslappnings egenskaper är den inte ett alternativ till botox.

Behandlingen kan appliceras på alla delar av ansiktet och läppområdet. Med åren börjar läpparna visa tecken på ålder, det vill säga tunnare, precis som andra delar av kroppen. Av denna anledning blir läppestetik en oumbärlig del av ansiktsföryngring efter en viss ålder. Vid behandling av stamceller på läpparna är det möjligt att störa de fina linjerna runt läppen, såväl som att läpparna blir fylligare. Denna metod är också ett alternativ till läppfyllning.

Behandlingspriserna bestäms som ett resultat av undersökningen av patienten och varierar från patient till patient. Du kan nå oss för information om stamcells behandlingar och konsultation.

Stamcell behandling i ortopedi

Brosket skiljer sig väsentligt ifrån andra vävnader i kroppen då det saknar nerver, kärl och lymfatisk vävnad. Avsaknaden av dessa för en vävnads läkningsförmåga viktiga komponenter gör brosket skadekänsligt. Bristen på innervering leder till att skadat brosk inte kliniskt kan visa på att det skett en skada i broskvävnaden direkt efter skadetillfället. Istället sker det så småningom reaktioner i brosket som indirekt kan peka på ett fel i vävnaden genom uppkomst av ledkapselinflammation (synovit) och/eller mekaniska problem på grund av ojämnheter i ledytan samt försämrad elasticitet.

Brosket har vidare en låg cell/matrix-kvot vilket innebär att det finns för få celler i broskvävnaden som skulle kunna vandra in till skadeområdet för att bidra till läkning2. Avsaknaden av blodkärl leder till att stamceller får svårt att komma till skadeområdet antingen som pericyter på kärlens yta eller i blodet som perifera blodcellsstamceller.

Förekommer en broskskada där man upplever att den är orsaken till patientens besvär kan man försöka laga skadan operativt

Olika stadiet av knäartros?

Stegen från då smärtan börjar i knäledets tills det inte kvarstår brosk är klassificerat. I, II, III, IV. i grader. Varje grad har sina egna symtom. Stamcellsterapi; vanligtvis knäartrit III och IV. Det är lämpligare att få ett stadium som kallas knäprotes.

Mesenkymala stamceller kan bidra till nya broskceller

Eftersom stamceller har potential att mogna ut till specialiserade celltyper finns stora medicinska roll. Det finns olika sorter, till exempel: mesenkymala stamceller,embryonala stamceller,adulta stamceller. När de når vävnadsskador blir dessa celler aktiva, dels utsöndrar de nödvändiga tillväxtfaktorerna för vävnadsreparation, medan de kan omvandlas till olika vävnader såsom muskel, ben, ledbrosk och fett som behövs för helande De tjänar som en del av kroppens återhämtnings- och reparationssvar.

I forskningen Regenerativ medicin och regenerativ medicin, är stamceller terapi i första hand. Stamcellterapi används effektivt inte bara i knäartrit, men även i meniskproblem, störningar som involverar knäsenor och andra artrit typ av knä. Det finns olika typer av artrit som kan uppstå på knäna. Den vanligaste typen är artros, som vi kallar förkalkning. Osteo artrit i knäet: Det är ett progressivt tillstånd som gradvis sönderbryter led brosk. Broskvävnaden som täcker benen som bildar knäleden är utrustad och kan bli mycket slungad i framtiden. Efter broskskada börjar knäsmärta utvecklas långsamt.

Stamcellterapi används också vid axel- och knäsmärta. Stamcellterapi har potential att vara ett effektivt knepmärksbehandlingsalternativ med långvarig symptomavlastning. Den primära rollen hos vuxna stamceller är att upprätthålla frisk vävnad, initiera läkning av skadad vävnad genom att förnya döende eller skadade celler. När det injiceras i indexet har stamcellerna potential att upptäcka skadat brosk och börja reparera.

Injektion av stora volym stamceller genom injektion kan bidra till att initiera återhämtningsreaktionen. Stamcelleterapi kan reparera degenerativt knäbrosk, delvis sönderslitna senor och lindra smärta.

 

Ring Oss: 010 516 4730 | Epost  info@medicaltourismturkiet.se

Övriga Medicinska behandlingar

Begär en Kostnadsfri Konsultation

  Födelsedatum

  Bokningsdatum

  eller
  Alla Behandlingar

  Vill du få en kostnadsfri konsultation?

  Ring Oss på 010 516 4730 eller boka online...