Integritetspolicy

Infertilitet behandlingar, IVF

Integritetspolicy

PATIENTSÄKERHET  OCH INTEGRITET

Alla era medicinska uppgifter är mycket värdefulla för behandlingar samtidigt som de är känsliga. Medicinska uppgifter får endast de som har en medicinsk relation till dig se.

Utbyte av information mellan Stockholm kontoret och våra kliniker sker via ett kodad system och utan personnummer endast födelse år. Först när du redovisar de inför behandlingarna jämförs de med originalet att de stämmer. Vi arkiverar inga medicinska uppgifter i pappersform i Sverige och raderar era medicinska uppgifter efter att vidare befordrad de till konsultations ändamål hos specialisten på respektive klinik. Originella handlingar som journaler ,prov och undersökningsresultat som är värdefulla för planering av era behandlingar på klinikerna tar ni med er med namn och personnummer vilket bekräftas med dina ID handlingar inför behandlingen. Klinikerna är skyldigt att journalföra era medicinska information och behandlings gång och resultat på grund av sjukvårdslagar. Vi anlitar bara ISO-certifierade och kontrollerade underleverantörer för drift och utveckling så att dina uppgifter är säkert skyddade.

Läs speciell avsnitt om patient säkerhet och integritet när det gäller Infertilitet och IVF behandlingar.

Patient Integritet / Säkerhet

Ring Oss: 010 516 4730 | Epost  info@medicaltourismturkiet.se

Beskriv ditt ärendet i nedan:

  Infertilitet behandlingar, IVF

  Begär en Kostnadsfri Konsultation

   Födelsedatum

   Bokningsdatum

   eller
   Alla Behandlingar

   Vill du få en kostnadsfri konsultation?

   Ring Oss på 010 516 4730 eller boka online...